Follow us on Twitter

EASTER VIGIL & EASTER DAY – liturgical norms for celebrations

Liturgical norms for  celebrations EASTER VIGIL and EASTER DAY  according to ORDO – Liturgical calendar for the Vincentian Family.

[...]

Share

From the pulpit: Resurrection Day

“Easter means the joy that hatred was defeated by Love… Easter means the hope, that life always makes sense… Easter means belief, that nothing is impossible… Easter means good, joyful and warm wishes…” – homily for the Resurrection Sunday given by Fr. Joseph Szpilski CM in St. Stanislaus Kostka Church, Brooklyn, NY.

[...]

Share

Z ambony: w dzień Zmartwychwstania

“Wielkanoc to radość, że nienawiść została pokonana przez Miłość … Wielkanoc to nadzieja, że życie zawsze ma sens … Wielkanoc to przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych …Wielkanoc to życzenia dobra, ciepła i radości” – homilia na Niedzielę Zmartwychwychwstania Pańskiego głoszona przez ks. Józefa Szpilskiego CM, w kościele św. Stanisława Kostki na Brooklynie.

[...]

Share

“My Redeemer Liveth!!”

Share

He has Risen! – Pan Zmartwychwstał!

Share

Z ambony: homilia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

“Chrystus Zmartwychwstał… Prawdziwie Zmartwychwstał… Zmartwychwstanie Jezusa Chrytusa stanowi podstawę naszej, chrześcijańskiej wiary. Zmartwychwstanie Pańskie jest największym z cudów, albowiem dowodzi, że Jezus jest Bogiem. Święty Paweł w Liście do Koryntian napisał znamienne słowa:  «Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. A jeżeli Chrytus nie zmartwychwstał, aż dotąd [...]

Share