Gorzkie Żale

Bitter (Lenten) Lamentations — Text of the devotion in Polish
Gorzkie Żale – tekst nabożeństwa po polsku

Part One (1st and 4th Sunday of Lent)
Część Pierwsza (I i IV Niedziela Wielkiego Postu)

Part Two (2nd and 5th Sunday of Lent)
Część Druga (II i V Niedziela Wielkiego Postu)

Part Three (3rd and Palm Sunday of Lent)
Część Trzecia (III i Palmowa Niedziela Wielkiego Postu)

❏❏❏ ❍ ❐❐❐

Lenten Lamentations (Gorzkie Zale)
– Text of the devotion in English –

View this presentation on full screen

Share