Z ambony: homilia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

“Chrystus Zmartwychwstał… Prawdziwie Zmartwychwstał… Zmartwychwstanie Jezusa Chrytusa stanowi podstawę naszej, chrześcijańskiej wiary. Zmartwychwstanie Pańskie jest największym z cudów, albowiem dowodzi, że Jezus jest Bogiem. Święty Paweł w Liście do Koryntian napisał znamienne słowa:  «Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. A jeżeli Chrytus nie zmartwychwstał, aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał, jako pierwszy spośród tych co pomarli»” (por. 1Kor 15,14-20)  

Te słowa wierni uczestniczący we Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego usłyszeli od ks. Marka Sobczaka CM,  proboszcza parafii św. Stanisława Kostki na Greepoincie w Brooklynie, NY.  Poniżej dajemy możliwość posłuchania tej wielkanocnej homilii tym, którzy nie uczetniczyli w Eucharystki u św. Stanisława Kostki. Aby odtworzyć nagranie, wystarczy kliknąć na poniższy tytuł:

Homilia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

“Christ is Risen… Risen indeed… Resurrection of Jesus Christ constitutes the foundation of our Christian faith. Lord’s Resurrection is the greatest miracle, because it gives an evidence, hat Jesus is God. In the Letter to Corinthians Saint Paul wrote significant words: «And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins. But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep»” (cf. 1 Cor 15:14-20)

These words could be heard in the homily preached by Fr. Marek Sobczak CM, Pastor of St. Stanislaus Kostka Parish, Greenpoint, Brooklyn, NY on Easter Sunday. You can listen to this homily in Polish clicking on the title above.

Share

Leave a Reply