Memorial service in Holy Name of Jesus Church – April 17

On Saturday, April 17, 6:30 PM at Holy Name of Jesus Church, 325 Washington Blvd (corner Pulaski Street) Stamford, CT. memorial service was hel dedicated to victims of airplane crash near Smolensk and Poland.  There was  Rosary prayed  in the intention of all deceased in the last Saturday tragedy prior to Memorial Mass dedicated to all who died and Poland. All priests from the parish were celebrating with Fr. Luke Sorys CM who presided and preached homily in Polish.  Concelebrating were Fr. Eugene Kotlinski CM, Pastor , Fr. Boleslaw Potomski CM and retired Msgr Ted Malamowski, who is the resident in the parish.

Watch invitation-poster / Zobacz plakat z zaproszeniem

W Sobotę, 17 kwietnia, 18:30 w kościele Najświętszego Imienia Jezus przy 325 Washington Blvd (róg Pulaski Street), Stamford, CT odprawione zostało nabożeństwo żałobne w intencji ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem oraz Polski.  Żałobną Euaharystię  poprzedził Różaniec za wszystkich poległych w katastrofie.  Mszy św. w intencji zmarłych i Polski przeowdniczył ks. Łukasz Sorys CM, który wygłosił także homilię (po polsku). Koncelebrowali pozostali kapłani pracujący w parafii: ks. Eugeniusz Kotliński CM, proboszcz, ks. Bolesław Potomski CM oraz rezydujący na terenie parafii Msgr Ted Malamowski

Read an article in STAMFORD ADVOCATE

Share

Leave a Reply