New Canonization Prayer For Blessed Frederic Ozanam

The Permanent Section (International General Council, Society of Saint Vincent de Paul) at their meeting on 16 & 17 June 2012 in Bangkok, Thailand have approved the new Canonization Prayer for Blessed Frederic Ozanam composed by the Commission for the cause of Canonization (CGI SSVP) chaired by Amin A. de Tarrazi, the former President General of CGI”, writes Mr. Michael Thio, Ph.D., current President General of CGI SSVP in his recent circular to all Vincentians in the world. Msgr Renauld de Dinechin, Auxiliary Bishop of Paris, Austin Fagan, David Williams and Amin A. de Tarrazi were insightful contributors of composing the new prayer, adds President General.

Mr. Thio concludes his Circular addressing all Society members:
“We would encourage and urge all Conferences and Councils to recite the new Canonisation Prayer faithfully and fervently at your meetings invoking the blessing of a miracle to honour Blessed Frederic’s holiness as a saint.
«Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete» (John 16:24)”

READ FULL TEXT OF THE CIRCULAR
CZYTAJ TĘ WIADOMOŚĆ PO POLSKU

PRAYER FOR THE CANONIZATION
OF BLESSED FREDERIC OZANAM
In the hope of obtaining a miracle through his intercession

Lord,

You made Blessed Frédéric Ozanam a witness of the Gospel, full of wonder at the mystery of the Church.

You inspired him to alleviate poverty and injustice and endowed him with untiring generosity in the service of all who were suffering.

In family life, he revealed a most genuine love as a son, brother, husband and father.

In secular life, his ardent passion for the truth enlightened his thought, writing and teaching.

His vision for our society was a network of charity encircling the world and he instilled St Vincent de Paul’s spirit of love, boldness and humility.

His prophetic social vision appears in every aspect of his short life, together with the radiance of his virtues.

We thank you Lord, for those many gifts and we ask, if it is your will, the grace of a miracle through the intercession of Blessed Frédéric Ozanam.

May the Church proclaim his holiness, as a saint, a providential light for today’s world!

We make this prayer through Jesus Christ, our Lord.

Amen.

MODLITWA O KANONIZACJĘ
BŁOGOSŁAWIONEGO
FRYDERYKA OZANAMA

w nadziei uzyskania cudu za jego wstawiennictwem

Panie,

uczyniłeś Błogosławionego Fryderyka Ozanama świadkiem Ewangelii,
podziwianym w tajemnicy Kościoła.

Zainspirowałeś go do pokonywania ubóstwa i niesprawiedliwości oraz obdarzyłeś go niestrudzoną hojnością w służbie wszystkim cierpiącym.

W życiu rodzinnym, objawił najprawdziwszą miłość
jako syn, brat, mąż i ojciec.

W świecie, żarliwa walka o prawdę oświecała jego umysł, pisma i nauczanie.

W naszym Stowarzyszeniu, które uczynił siecią miłosierdzia oplatającą świat, zaszczepił ducha miłości, pokory i odwagi,
dziedzictwo św. Wincentego a Paulo.

W każdym aspekcie jego krótkiego życia, pojawia się prorocza wizja społeczeństwa, jak również dowody heroiczności jego cnót.

Dziękujemy Ci Panie, za te liczne dary i prosimy, jeśli taka jest Twoja wola,
o łaskę cudu za wstawiennictwem bł Fryderyka Ozanama.

Niech Kościół głosi Jego świętość, jako świętego, opatrznościowe światło dla dzisiejszego świata!

Modlimy się o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, Amen.

Share

Leave a Reply