Holy Week in Stamford, CT ~ Rekolekcje Wielkopostne

Zaczynamy Wielki Tydzień. To święty czas w Kościele, w którym rozpamiętujemy ostatnie dni Jezusa przed wypełnieniem się słów Pisma.   W tym czasie, od 28 marca do 31 marca, w kościele Najświętszego Imienia Jezus przy 4 Pulaski Street, Stamford, CT zostaną przeprowadzone rekolekcje wielkopostne z naukami w języku polskim na, które serdecznie zapraszają duszpasterze pracujący w tej parafii.

Holy Week starts. It is holy time of reflection on last days of Jesus’ life before the Word of the Scriptures had been done. In this special time, March 28 – 31, Lenten Retreat with teachings in Polish will be held in Holy Name of Jesus Church, 4 Pulaski Street, Stamford, CT. Priests from the parish warmly invite you to attend. Special Day of Retreat in English will be held on March 31.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Rekolekcje poprowadzi ks. Dariusz BŁASZCZYK CM, z wiceprowincji św. Cyryla i Metodego, na codzień pracujący jako proboszcz parafii Ivanovichi i Kosovo na Białorusi.

Nauki rekolekcyjne będą głoszone po polsku na wszystkich Mszach św. niedzielnych (polskich), 28 marca.
W tygodniu, nauki będą w poniedziałek, wtorek i srodę o godz. 7:30 PM

We wtorek, dzień spowiedzi św., która jak w całej diecezji Bridgeport, będzie słuchana od godz. 6:00 PM do godz. 9:00 PM

Dodatkowo w środę, 31 marca, ks. Łukasz Sorys CM poprowadzi Wielkopostny Dzień Skupienia w języku angielskim na specjalnym nabożeństwie o godz. 12:15 PM

Zobacz Program Triduum Paschalnego 2010
~~
Przeczytaj więcej o Rekolekcjach Wielkopostnych

Retreat in Polish will be lead by Fr. Dariusz Blaszczyk CM from Vice-Province of St. Cyril and Methodius of the Congregation of the Mission. Actually he is pastor of two village parishes in Ivanovichi and Kosovo in Belarus.

Conferences will be preached in Polish during all Polish Sunday Masses, March 28.
Weekdays, ther ewill be special Mass at 7:30 PM Monday through Wednesday.

Tuesday, in whole Diocese of Bridgeport, is the Day of Sacrament of Penance. Confession will be heard from 6:00 PM till 9:00 PM

Additionally, Fr. Luke Sorys CM, invites for Lenten Day of Retreat on Wednesday, March 31.
Special celebration is scheduled at 12:15 PM.

Read 2010 Easter Triduum schedule
~~
Read more about Day of Retreat

Share

Leave a Reply