Concern for the Fidelity to the Vincentian Vocation by Rev. Jaroslaw Lawrenz CM

Text of the presentation given by Rev. Jaroslaw Lawrenz CM, Assistant of the House at St. Stanislaus Kostka Church, Brooklyn on October 13, 2011, during the Heritage Pilgrimage of the Confreres from the Province to St. Louis, MO. The theme was ongoing formation (not available in English, yet) and directions for living Vincentian [...]

Share

Troska o wierność powołaniu wincentyńskiemu – ks. Jarosław Lawrenz CM

Podczas Pielgrzymki Dziedzictwa do St. Louis, Missouri, 13 października 2011 r. ks. Jarosław Lawrenz CM, Asystent Domu Zgromadzenia przy kościele św. Stanisława Kostki na Brooklynie przedstawił dwuczęściowy wykład na temat planu formacji ciągłej i kierunków realizacji powołania wincentyńskiego w Prowincji Nowej Anglii w oparciu o postanowienia XLI Konwentu Generalnego Zgromadzenia Misji w Paryżu [...]

Share