From the pulpit: Resurrection Day

“Easter means the joy that hatred was defeated by Love… Easter means the hope, that life always makes sense… Easter means belief, that nothing is impossible… Easter means good, joyful and warm wishes…” – homily for the Resurrection Sunday given by Fr. Joseph Szpilski CM in St. Stanislaus Kostka Church, Brooklyn, NY.

[...]

Share

Z ambony: w dzień Zmartwychwstania

“Wielkanoc to radość, że nienawiść została pokonana przez Miłość … Wielkanoc to nadzieja, że życie zawsze ma sens … Wielkanoc to przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych …Wielkanoc to życzenia dobra, ciepła i radości” – homilia na Niedzielę Zmartwychwychwstania Pańskiego głoszona przez ks. Józefa Szpilskiego CM, w kościele św. Stanisława Kostki na Brooklynie.

[...]

Share