Homilies & Sermons

Kazania Pasyjne ❍ 2014 ❍ Passion Sermons

Rev. Marek Sobczak CM at St. Stanislaus Kostka Church, Greenpoint, Brooklyn, NY

Niedziela Palmowa (13 kwietnia)
Palm Sunday of Lent, April 6

Piąta Niedziela Wielkiego Postu (6 kwietnia)
Fifth Sunday of Lent, April 6

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu (30 marca)
Fourth Sunday of Lent, March 30

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu (23 marca)
Third Sunday of Lent, March 23

Druga Niedziela Wielkiego Postu (16 marca)
Second Sunday of Lent, March 16

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu (9 marca)
First Sunday of Lent, March 9

Kazania pasyjne i wielkopostne
są także dostępne w iTunes. ZASYBSKRYBUJ!!

QR-iTunes-subscribe-S1

Passion sermons and Lent Sundays homilies
are also available in iTunes. SUBSCRIBE FREE!!!

Kazania Pasyjne ❍ 2013 ❍ Passion Sermons

Rev. Łukasz Sztorc CM at St. Stanislaus Kostka Church, Greenpoint, Brooklyn, NY

Niedziela Palmowa (24 marca)
Palm Sunday, March 24

Piąta Niedziela Wielkiego Postu (17 marca) – ks. Jacek Wachowiak CM
Fifth Sunday of Lent, March 17

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu (10 marca)
Fourth Sunday of Lent, March 10

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu (3 marca)
Third Sunday of Lent, March 3

Druga Niedziela Wielkiego Postu (24 lutego)
Second Sunday of Lent, February 24

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu (17 lutego)
First Sunday of Lent, February 17

Kazania Pasyjne ❍ 2012 ❍ Passion Sermons

Rev. Jarosław Lawrenz CM at St. Stanislaus Kostka Church, Greenpoint, Brooklyn, NY

Piąta Niedziela Wielkiego Postu (25 marca) ks. Jacek Dubicki CM
Fifth Sunday of Lent, March 25

Niedziela Palmowa (1 kwietnia)
Palm Sunday, April 1

Piąta Niedziela Wielkiego Postu (25 marca) – w kościele św. Cyryla i Metodego, Brookluyn, NY
Fifth Sunday of Lent, March 25

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu (18 marca)
Fourth Sunday of Lent, March 18

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu (11 marca)
Third Sunday of Lent, March 11

Druga Niedziela Wielkiego Postu (4 marca)
Second Sunday of Lent, March 4

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu (26 lutego)First Sunday of Lent, February 26

❦ ❦ ❦ ❦

Kazania Pasyjne ❍ 2011 ❍ Passion Sermons

Rev. Jan Szylar CM at St. Stanislaus Kostka Church, Greenpoint, Brooklyn, NY

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu (13 marca)
First Sunday of Lent, March 13

Druga Niedziela Wielkiego Postu (20 marca)
Second Sunday of Lent, March 20

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu (27 marca)
Third Sunday of Lent, March 27

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu (3 kwietnia)
Fourth Sunday of Lent, April 3

Piąta Niedziela Wielkiego Postu (10 kwietnia)
kaznodzieja – rekolekcjonista: ks. Andrzej Gieroń CM, Prowincja Polski
Fifth Sunday of Lent, April 10 (retreat preacher: Fr. Andrzej Gieron CM, Province of Poland)

Niedziela Palmowa (17 kwietnia)
Palm Sunday, April 17

❦❦ ❦❦

Kazania Pasyjne ❍ 2010 ❍ Passion Sermons

Rev. Joseph Szpilski CM at St. Stanislaus Kostka Church, Greenpoint, Brooklyn, NY

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu (21 lutego)
First Sunday of Lent, February 21

Druga Niedziela Wielkiego Postu (28 lutego)
Second Sunday of Lent, February 28

Piąta Niedziela Wielkiego Postu (21 marca)
Fifth Sunday of Lent, March 21

Niedziela Palmowa (28 marca)
Palm Sunday, March 28

❦ ❦ ❦ ❦

Homilie wielkopostne ❍ Lenten homilies

V Niedziela Wielkiego Postu, Rekolekcje Wielkopostne (25 marca 2012)
* ks. Jacek Dubicki CM, Wice-Prowincja św. Cyryla i Metodego (Białoruś)
Fifth Sunday of Lent, Lenten Retreat,, February 26, 2012

III Niedziela Wielkiego Postu (11 marca 2012)
* ks. Józef Szpilski CM, parafia św. Stanisława Kostki, Brooklyn, NY
Third Sunday of Lent, February 26, 2012

I Niedziela Wielkiego Postu (26 lutego 2012)
* ks. Marek Sobczak CM, parafia św. Stanisława Kostki, Brooklyn, NY
First Sunday of Lent, February 26, 2012

❦ ❦ ❦ ❦

Kazania Świąteczne ~ Feast Homilies

I Niedziela Adwentu (28 listopada 2010)
* ks. Stanisław Szczepanik CM, Prowincja Portoryko
I Advent Sunday, November 28, 2010

II Niedziela Adwentu (5 grudnia 2010)
* ks. Marek Sobczak CM, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki, Brooklyn, NY
II Advent Sunday, December 5, 2010

III Niedziela Adwentu (12 grudnia 2010)
* ks. Łukasz Sorys CM, Promotor Powołań w Prowincji Nowej Anglii, parafia Najświętszego Imienia Jezus, Stamford, CT
III Advent Sunday, December 12, 2010

IV Niedziela Adwentu (19 grudnia 2010)
* ks. Jan Urbaniak CM, Wikariusz parafii św. Stanisława Kostki, Brooklyn, NY
III Advent Sunday, December 12, 2010

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (4 kwietnia 2010)
* ks. Marek Sobczak CM, proboszcz, św. Stanisław Kostka, Brooklyn, NY
Easter Sunday, April 4

❦ ❦ ❦ ❦

Kazania okolicznościowe
~ Various Occasions Homilies

30 rocznica powstania NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” (29 sierpnia 2010)
* ks. Marek Sobczak CM, proboszcz, św. Stanisław Kostka, Brooklyn, NY
30th Anniversary of SOLIDARITY Trade Union creation, August 29, 2010

Share