Our Redeemer Lives!!! Odkupiciel nasz żyje!!!

“And I know, that my Redeemer liveth”.  Blessed are those who know and believe but not yet see and touch the wounds.

On this day of our joy and Lord’s triumph over sin and death, my His blessing and his strength be with you on Easter season and always!

Provincial and Confreres of New England Province
Congregation of the Mission

“Ja wiem, że Odkupiciel mój żyje”. Błogosławienie, którzy uwierzyli choć nie widzieli i nie dotknęli ran Jego.

W tym dniu radości i Chrystusowego tryumfu nad grzechem i śmiercią, niech Jego błogosławieństwo i Jego moc będą z Wami w okresie Wielkanocnym i zawsze!

Wizytator i Konfratrzy Prowincji Nowej Anglii
Zgromadzenia Misji

Share

Leave a Reply