May you rest in peace Mr President!

On this sad day, when Poland bids farewell to her President Mr Lech Kaczynski and First Lady Maria Kaczynska we are uniting in grief and sorrow with all Polish people, those living in Poland and those living outside the Homeland wherever they are in the world.

May the belief in the promise of resurrection to new life, as Jesus Christ did with His Resurrection keeps all of us strong and faithful on our present paths of our lives.

May angels lead you into paradise;
upon your arrival, may the martyrs receive you
and lead you to the holy city of Jerusalem.
May the ranks of angels receive you,
and with Lazarus, the poor man, may you have eternal rest.

Priests, Brothers, associates and parish communities
Province of New England
Congregation of the Mission


W tym smutnym dniu, kiedy Polska żegna swojego Prezydenta, Pana Lecha Kaczyńskiego i Pierwszą Damę Marię Kaczyńską łączymy się w bólu i żałobie z całym Narodem Polskim, mieszkańcami Polski i tymi wszystkimi, którzy przebywają poza Ojczyzną w dowolnym krańcu świata.

Niech wiara w obietnicę zmartwychwastania do nowego życia, jak uczynił to swoim Zmartwychwstaniem Jezus Chrystus umacni nas wszystkich w wierze na wszystkich obecnych scieżkach naszego życia.

Niech Aniołowie zawiodą cię do raju,
A gdy tam przybędziesz, niech przyjmą cię męczennicy
I wprowadzą cię do krainy życia wiecznego.
Chóry Anielskie niechaj cię podejmą
I z Chrystusem zmartwychwstałym miej radość wieczną.

Księża, Bracia, współpracownicy i parafianie
Prowincji Nowej Anglii
Zgromadzenia Misji

Share

Leave a Reply