Follow us on Twitter

Z ambony: homilia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

“Chrystus Zmartwychwstał… Prawdziwie Zmartwychwstał… Zmartwychwstanie Jezusa Chrytusa stanowi podstawę naszej, chrześcijańskiej wiary. Zmartwychwstanie Pańskie jest największym z cudów, albowiem dowodzi, że Jezus jest Bogiem. Święty Paweł w Liście do Koryntian napisał znamienne słowa:  «Jeśli Jezus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. A jeżeli Chrytus nie zmartwychwstał, aż dotąd [...]

Share